Voor talentvolle mensen

WISE Coaching & Mediation


Voor talentvolle mensenMediation


Conflictbemiddeling vraagt de bereidheid van betrokken partijen.

Zowel zakelijke als persoonlijke geschillen komen in aanmerking.


Het succes van een WISE mediation zit in ervaring en werkwijze. 

Essentieel is om de diepere achtergronden van het conflict in

kaart te brengen en partijen ermee te confronteren.


Er wordt bekeken welke mogelijkheden u en de andere betrokkene(n)

kunnen aanbieden om tot een oplossing te komen. 

In één op één gesprekken krijgt u feedback over realiteit en opties. 


Tijdens een intensief en interactief proces, waarin u zich oprecht gehoord 

en begrepen voelt, wordt gebouwd aan een evenwichtige oplossing.

In een eindgesprek worden de afspraken bekrachtigd en geïmplementeerd 

in uw situatie.Voorbeelden


  • Een breuk van een televisiepresentator met zijn directie
  • Een geschil tussen buren
  • Een huisvestingsprobleem tussen de leden van een samengesteld gezin